Porträtt

Att få berätta om folks liv på djupet, gärna människor som inte är så kända men som har en spännande livshistoria – det är något av det allra mest givande som journalist.

Han såg sin egen släkts historia i flyktingarnas – om barnläkaren och aktivisten Henry Ascher som arbetar för papperslösas rätt till vård (Socialpolitik 4/2013).

En ständigt nyfiken idealist – om advokaten Anna Moffett Spak som ägnade sitt liv åt att stödja missbrukare. I januari 2013 gick hon bort, nyss 90 år fyllda och engagerad in i det sista (SocialPolitik 2/2013).

Livslångt engagemang – om Ingrid Schiöler som under hela sitt liv engagerat sig för romernas situation och härom året utsågs till hedersrom (SocialPolitik 4-5/2012).

Mod smittar – om socialantropologen Brian Palmer som flyttade till Sverige för Palmes skull (SocialPolitik 2009).

Alltid på ungdomarnas sida – om Brita Mannerheim, Sveriges första tonårspsykiater. Hon såg till både kropp och själ och arbetade med okonventionella metoder (SocialPolitik 2009).

Comments are closed.