Böcker

Jag skriver egna böcker och på uppdrag. Ensam, i samarbete med andra eller att jag bearbetat manus.

I skuggan av sig själv. Psykisk ohälsa i förändring. En populärvetenskaplig bok om psykisk folkhälsa som jag skrev 2003 på uppdrag av Forte (f d FAS), Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd.

Norrljus. Porträtt av jämtländska konstnärer. Djupintervjuer med bildkonstnärer i Jämtland som jag gav ut på eget förlag tillsammans med fotografen Fredrik Herrlander 2003.

Åldrande och livskvalitet. En populärvetenskaplig bok om forskning kring åldrandet som jag skrev på uppdrag av Forte 2008. Den är också översatt till engelska:

Towards healthy ageing in Sweden, den engelska versionen som kom 2009.

Kärlekens energi. Ingalill Roos bok som kom 2008 och som jag bearbetade råmanuset till.

Att växa har ett pris. Skolportens årsbok om pedagogisk forskning som jag skrev tillsammans med Anna Lytsy och Anne Wollter 2009.

Comments are closed.