Kultur bra för hälsan

 Dansa, måla eller fiska dig frisk. Kultur och fritidsaktiviteter hjälper oss att hålla kropp och själ i balans. Det är stärkande – både om vi har kroppsliga eller känslomässiga problem eller bara vill behålla hälsan inför framtiden.

Dansa och spela teater, sticka och laga mat, fiska och promenera. Vi har länge vetat att det är kul och avkopplande med kultur och fritidsaktiviteter. Men nu kommer även allt mer forskning som visar att det kan vara rena hälsokuren.

Kultur kan ge oss en känsla av sammanhang och det i sin tur gör att livet känns mer meningsfullt, begripligt och hanterbart. Spänningar släpper och stresskänslor minskar. Vi får nya insikter, löser problem lättare och kan hamna i flow.

Eva Bojner Horwitz är medicine doktor och kulturhälsoforskare och har under tjugo års tid arbetat med stressrelaterad smärta. Hon har ena foten i medicinen och den andra i det konstnärliga, hon växte upp i en musikalisk familj och har ägnat sig åt dans, körsång och gymnastik på elitnivå.

Hennes erfarenhet är att traditionella medicinska metoder inte alltid räcker till för att påverka kroppslig smärta. Det behövs något mer som går bakom de kroppsliga försvaren.

— Kultur är en nyckel för att öppna upp till vårt inre. Vi står oförberedda och blir tagna på sängen och det gör att man når in på ett djupare plan, bakom våra rationella analytiska system, säger Eva Bojner Horwitz.

Att ägna sig åt kultur- och fritidsaktiviteter är stärkande, både för den som har kroppsliga problem som smärta, för den som är känslomässigt ur balans – och för den som inte har några större problem utan vill hålla sig frisk och pigg inför framtiden.

Eva Bojner Horwitz presenterar i sin bok Kultur för hälsans skull ett program som vi alla kan använda för att bli fulländade hälsokonstnärer. Det bygger på de senaste rönen från hennes egen och andras forskning, bland annat all ny hjärnforskning som presenterats det senaste decenniet.

Hennes tes är att ju bättre vi känner vår egen kropp, desto mer nytta kan vi ha av kultur- och fritidsaktiviteter. Vi blir mer mottagliga för intryck och kan lättare välja aktiviteter som passar oss.

Eva Bojner Horwitz har utvecklat ett tiopunktsprogram i kroppskännedom som en startpunkt. Det kan hjälpa oss att bli mer medvetna om kroppens reaktioner, minnen och gränser och dessutom bli mer närvarande i nuet.

— Ju mer öppna, medvetna och mottagliga vi är desto mer händer det i hjärnan.

Tiopunktsprogrammet görs hemma i lugn och ro och tar ett par dagar att genomföra. Det innehåller bland annat att rita självbildsteckningar och att göra en kroppsresa där man i tankarna vandrar igenom alla olika kroppsdelar.

Programmet handlar också om att lära känna sitt eget rörelsemönster, identifiera olika känslor, bli medveten om sina inre organ, gå tillbaka till starka livshändelser och att arbeta med andning och avslappning.

Eva Bojner Horwitz dukar sedan upp ett smörgåsbord av 16 olika kultur- och fritidsaktiviteter att välja emellan utifrån behov och lust. Det är viktigt att lusten får styra, påpekar hon, den är ett av kriterierna på vad som kännetecknar en hälsosam kultur- eller fritidsaktivitet.

Hennes förslag på aktiviteter innehåller alltifrån att dreja, sticka, promenera, ro, sjunga i kör, fiska laga mat, måla, resa, skriva, arbeta i trädgården och meditera, till att hålla på med hantverk, spela teater eller se på teater eller dans.

Alla aktiviteter påverkar kroppen på en massa olika sätt och Eva Bojner Horwitz har analyserat dem utifrån vilken typ av kroppsrörelser de stimulerar, vilka delar av vårt medvetande de tar i anspråk och hur de påverkar vår hälsa.

Att spela teater kan vara ett sätt att pröva starka känslor som annars inte känns tillåtna. Att måla kan hjälpa oss att uttrycka sådant som är svårt att förklara i ord och att få vara lekfulla på ett sätt som annars är förbehållet barnens värld.

Att dreja kräver full närvaro i nuet, annars havererar lerklumpen. Att fiska ger både spänning och avkoppling och skapar en känsla av att vara ett med naturen. Skogspromenader är bra om vi känner oss tömda på energi och har tappat kreativiteten.

— När vi går en skogspromenad öppnar vi oss för symboler i naturen som påminner om vårt inre och som är meningsbärande och läkande.

Eva Bojner Horwitz menar att vi ska välja aktiviteter som vi mår bra av och känner oss trygga med och som passar vår personlighet. Den som uppfattar omvärlden i bilder kan exempelvis få extra stimulans av att besöka ett konstmuseum eller måla av sig stressymptom.

Kultur som dans, musik och bild går rakt in känslohjärnan, den är snabb på att ta emot kultur. Den kanske viktigast effekten av kulturaktiviteter är att de påverkar våra hjärnor på så vis att de ökar plasticiteten, det vill säga anpassningsförmågan.

Nervbanornas omkopplingsstationer används på ett mer effektivt sätt, nya minnesceller stimuleras och nya hjärnvägar bildas. Förr trodde man att det bara var möjligt i unga hjärnor, men så är det inte.

— Det är en myt att vi inte kan lära oss nya saker efter en viss ålder. Hjärnans synapser strävar hela tiden efter att samarbeta om vi bara stimulerar dem på rätt sätt.

Kulturhälsa handlar om att få tillgång till större delar av våra hjärnor, genom att använda fler sinnen. Allra bäst effekt får vi om vi ägnar oss åt flera olika typer av aktiviteter, som stimulerar både rytm, rörelse och det visuella samtidigt.

— Vi är så ordbaserade där vi sitter vid våra datorer. Men våra hjärnor är vana att avläsa annat är ord, som kroppsspråk, gester och tonläge. Vi missar en massa och det inskränker vårt tänkande när vi glömmer de kroppsbaserade förmågorna.

Forskarnas upptäckt av så kallade spegelneuroner visar att kulturaktiviteter har effekt även om vi passivt tittar på. Ett spegelneuron är en nervcell som kan spegla andra personers rörelser. När vi exempelvis ser på dans speglas rörelserna i vårt inre och det stimulerar vår hjärna – som om vi själva utförde rörelsen. Passiv kulturkonsumtion kan alltså ge en positiv hälsoeffekt.

— Det är en otrolig kraftkälla, en kraft som vi kan ta till oss även om vi inte deltar själva. På samma sätt kan vi spegla oss i vacker konst eller annan kultur som utstrålar behagliga känslor.

Läs mer:

Kultur för hälsans skull, Eva Bojner Horwitz, Gothia Förlag 2011

Kultur för hälsa, Statens folkhälsoinstitut 2005

 

Publicerad i LevaPS! våren 2012

 

Comments are closed.