Populärvetenskapliga texter

Forskning är intressant och hoppingivande!  Jag lär mig mycket av att intervjua forskare inom olika fält – kan vara naturvetenskap, medicin, omvårdnadsvetenskap eller socialt arbete. För att få andra att förstå måste jag förstå själv.

Svåra saker kan beskrivas enkelt – men för den skull inte ytligt. Och det är en konst!

• Snabba framsteg för äldreforskningen – samtal med neurologen Laura Fratiglioni om allt som hänt inom äldreforskningen sedan 80-talet. Äldretema i  Vetenskapsrådets webbtidning Curie (mars 2014).

• Biophilia – sångerskan Björks världssatsning på kreativ undervisning för unga som förenar konst och vetenskap (Vetenskapsrådets webbtidning Curie jan 2014).

• I samhällets vård – om hur samhället har tagit hand om barn, funktionshindrade och psykiskt sjuka som inte kan bo hemma. Och om hur  livet blev efteråt. Temaartiklar för Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ( juni 2013).

• Nya teleskop ska visa universums födelse ( Curie nov 2012).

• Kultur är bra för hälsan. Dansa, måla eller fiska dig frisk (LevaPS! våren 2012).

Lite trauma är stärkande. Svåra upplevelser kan göra oss starkare, än om vi går igenom livet helt utan bakslag. Men det ska vara lagom många kriser. (LevaPS! våren 2012)

Ojämlik barnfetma. Om att barn i utsatta områden är mer överviktiga än barn i rika stadsdelar (Omvårdnadsmagasinet 2010).

 

 

 

Comments are closed.